• indani_home_page
  • indani_home_page
  • indani_home_page
  • indani_home_page

Mūsu plašā seno darba rīku izstāde


Piedāvā ekspozīciju, ko veido seni lauku darbu, zirga vilkmes un amatniecības rīki.